0
Home
Producten
WTW Unit
Mechanische Ventilatie
Overige Ventilatoren
Badkamer- ventilator
Dak ventilator
Pijpdak ventilator
Ventielen
Afvoerventielen
Toevoerventielen
Luchtkanalen
Ronde kanalen
Bevestigingen
Gereedschap
Filters
Brink WTW Filters
BUVA WTW Filters
Duco WTW Filters
Itho Daalderop WTW Filters
Orcon WTW Filters
Vent Axia WTW Filters
Zehnder WTW Filters
Merken
Services
Onderhoud
Vervangen
Installatie
Onderhoudsabonnementen
Ruimtes
Advies
Actie
Over ons
Contact
Klantenservice
Mijn account
Winkelmandje

Onzekerheid levertijden

Lees hier de blog: Problemen in verkrijgbaarheid materialen en grondstoffen zorgt voor onzekerheid bij leveranciers

“De verkrijgbaarheid en de prijs van materialen en grondstoffen is op dit moment erg onzeker. Wij kunnen u bij het uitbrengen van de offerte of het sluiten van de overeenkomst dan ook geen uitsluitsel over de levertijd en de prijs geven. Mocht (1) op het moment van de inkoop van het betreffende materiaal een andere prijs aan ons in rekening gebracht worden en/of (2) het materiaal later geleverd worden dan waar wij bij het opstellen van de offerte/opdrachtbevestiging mee gerekend hebben, dan behouden wij ons het recht voor om deze prijsstijging aan u in rekening te brengen en/of de levertermijn te verlengen. Wij vragen uw begrip voor deze situatie.

Als wij de prijs verhogen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, mag u de overeenkomst ontbinden. Na die drie maanden mag u bij een prijsverhoging nog steeds ontbinden, tenzij wij zijn overeengekomen dat de aflevering langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal plaatsvinden. Ontbinding van de overeenkomst geeft u geen recht op schadevergoeding.

Als de oorspronkelijke (al dan niet geschatte) leverdatum met meer dan 6 maanden wordt overschreden, heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding van de overeenkomst geeft u echter geen recht op schadevergoeding.”

 

In English

“The availability and price of materials and raw materials is currently very uncertain. Therefore, we are unable to provide you with a definite answer about the delivery time and the price when issuing the quotation or entering into the agreement. If (1) a different price is charged to us at the time of purchasing the material in question and/or (2) the material is delivered later than we have taken into account when preparing the quotation / order confirmation, we reserve the right to charge you for this price increase and/or to extend the delivery period. We ask for your understanding for this situation.

If we increase the price within three months after entering into the agreement, you may terminate the agreement (‘ontbinden’). After those three months, you may still terminate the agreement in the event of a price increase, unless we have agreed that delivery will take place later than three months after entering into the agreement. Termination of the agreement does not entitle you to compensation.

If the original delivery date (either estimated or not) is exceeded by more than 6 months, you have the right to terminate the agreement. However, termination of the agreement does not entitle you to compensation.”