Hoe reinigt 123Ventilatie.nl mijn ventilatie-systeem?

Hoe reinigt 123Ventilatie.nl mijn ventilatie-systeem?

Het reinigen van het complete ventilatiesysteem duurt ongeveer 2,5 tot 3 uur, waarbij wij de volgende werkzaamheden voor u uitvoeren:

 • Reinigen van het ventilatordeel en behuizing, door middel van borstelen en ontvetten.
 • Het reinigen van de warmtewisselaar bij een WTW-systeem.
  • Inspectie van bevestigingen, verbindingen, onbalans, lekkage ventilatorhuis, lucht aanzuig- en afvoeraansluitingen,
  • Inspectie van elektrische bedradingen en aansluitingen,
  • Inspectie condens afvoer bij een WTW-systeem.
 • Reinigen van het kanaalwerk middels roterend borstelsysteem in combinatie met stofopvang.
  • Inspectie werking (eventuele) brand-, terugslag- en regelkleppen,
  • Inspectie lekkage, ophanging en bevestiging kanalensysteem.
  • Inspectie schakelmateriaal, correcte schakeling in alle standen.
 • Vervangen van de filters bij een WTW-systeem.
 • Reinigen en vrijmaken van ventilatieopeningen.
 • Reinigen van bestaande afvoer-, toevoerventielen.
  • Het (indien mogelijk) borgen van de afzuigventielen.
  • Ventielen voorzien van ruimte aanduiding (B=Badkamer, T=Toilet, WM=Wasmachine opstelplaats en K=Keuken).
 • Inregelen van de ventielen met een luchtdebietmeter.
 • Het opstellen van een meetrapportage van de gemeten luchthoeveelheden per ruimte in de woning aangegeven in ms (meters per seconde) omgerekend naar m3/h (hoeveelheid kuub lucht per uur).
 • Verstrekken van een opleverrapportage waarin het meetrapport is opgenomen, verrichte werkzaamheden, controle complete ventilatiebeeld en “eventuele vermelding waardoor het ventilatiebeeld verstoord is”.
 • Afvoeren van het gebruikte materiaal.
 • Ondertekening van de monteur en bewoner ter plaatse.