0
Home
Producten
WTW Unit
Mechanische Ventilatie
Overige Ventilatoren
Badkamer- ventilator
Dak ventilator
Pijpdak ventilator
Ventielen
Afvoerventielen
Toevoerventielen
Luchtkanalen
Ronde kanalen
Bevestigingen
Gereedschap
Filters
Brink WTW Filters
BUVA WTW Filters
Duco WTW Filters
Itho Daalderop WTW Filters
Orcon WTW Filters
Vent Axia WTW Filters
Zehnder WTW Filters
Merken
Services
Onderhoud
Vervangen
Installatie
Onderhoudsabonnementen
Ruimtes
Advies
Actie
Over ons
Contact
Klantenservice
Mijn account
Winkelmandje

Privacy Policy

Inleiding

Uw privacy is voor ons erg belangrijk. Daarom handelen wij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gaan wij zorgvuldig om met de door u aan ons verstrekte gegevens.

123ventilatie.nl is ‘verantwoordelijke’ voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u vragen, opmerkingen of een klacht over ons privacybeleid? U kunt altijd contact met ons opnemen via

Via deze contactgegevens zijn wij altijd bereikbaar.

 

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

123ventilatie.nl vraagt om uw persoonsgegevens als u een relatie met ons aangaat; als client wanneer u een dienst of product bij ons koopt, als iemand die een vraag heeft of advies zoekt. Het komt voor dat wij uw telefoon en/of e-mail vragen om u beter en uitgebreider advies kunnen verstrekken.

123ventilatie.nl kan contactgegevens verzamelen die u zelf verstrekt, zoals (bedrijfs) naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bankgegevens met betrekking tot transacties, aankopen, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt door het doen van een aankoop.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de relatie met u uit te kunnen voeren, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, voor marketingdoeleinden en om ons bestand van klandizie en andere betrokkenen te vergroten.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan 123ventilatie.nl, kunnen wij gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website. Het gaat hierbij onder meer om de gegevens over de door u gebruikte apparatuur, de versie van het besturingssysteem en gegevens over het gebruik van onze website zoals het tijdstip dat u de site bezoekt en de pagina’s die u bekijkt. Hiervoor plaatsen we cookies op onze websites. Een cookie is een bestandje dat op uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kunnen we bijvoorbeeld het gebruik van de site voor u gemakkelijker maken, de kwaliteit van onze website testen, u gericht advertenties van onze campagnes laten zien of het mogelijk maken om een webpagina via social media te delen. U kunt er zelf voor kiezen om de cookies niet te accepteren, de website blijft dan uiteraard wel toegankelijk.

Wanneer u ons volgt op social media, zoals Facebook, kunnen wij toegang krijgen tot een deel van uw persoonsgegevens. Om te zien wat social media platformen doen met persoonsgegevens, raadpleegt u de privacyverklaringen van deze media.

Welke persoonsgegevens verwerkt 123ventilatie.nl?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam of organisatie
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw surfgedrag op onze websites en social media
 • Bankrekeningnummer
 • Beeldmateriaal zoals foto’s en video’s (wanneer deze aan ons wordt toegestuurd door u)

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig

123ventilatie.nl bewaard uw gegevens zolang wij deze nodig hebben om de relatie met u te kunnen uitvoeren. Gegevens die wij nodig hebben om te voldoen aan wettelijke vereisten zoals die van de belastingwetgeving (7 jaar), bewaren wij zolang de wet dat voorschrijft.

We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven

123ventilatie.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze relatie met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 123ventilatie.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw rechten: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen, afmelden, klacht

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Indien u toestemming heeft gegeven voor een specifieke verwerking van uw gegevens, dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 123ventilatie.nl. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of uw bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@123ventilatie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, stellen wij u een aantal vragen om dit vast te stellen. Mocht het niet mogelijk zijn om uw identiteit voldoende vast te stellen, dan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Ook heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuws van 123ventilatie.nl, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail. U kunt ook aangeven dat u bepaalde informatie niet wil ontvangen. Dit heet het recht van verzet. Neem hiervoor contact met ons op.

Bescherming van uw gegevens

123ventilatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De laatste versie van onze privacyverklaring is altijd te vinden op 123ventilatie.nl. De privacyverklaring is voor het laatst bewerkt op 01 juli 2022.(rk)