MV Box Monteren

Gewoon even geen tijd om de ventilator zelf te plaatsen?

Of heeft u liever de garantie dat uw pas aangeschafte ventilator vakkundig geïnstalleerd word?

De technici van 123Ventilatie.nl staan voor u klaar om deze job, vakkundig en met een minimum aan  overlast voor u te klaren!

Het installatietarief geldt voor alle mechanische ventilatie-units welke u in onze webshop aantreft.

 • Bij aanschaf ventilatie-unit in de webshop
 • Vakkundige installatie
 • Afstellen van de unit
 • Ventilatieadvies

MV Box Monteren

 • Werkzaamheden alleen binnen Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden.
 • Nadat de bestelling en betaling door ons is ontvangen zal de planning van 123Ventilatie.nl binnen 3 werkdagen contact met u opnemen.
 • U levert ons vervolgens foto’s aan van de oude ventilatie-unit en de plaats waar de unit is gemonteerd, zodoende kunnen onze technici bepalen of wij uw aanvraag in behandeling kunnen nemen en of er voorzieningen en materialen vereist zijn.
 • Afvoerkanaalwerk minimaal vervuild is. Vervuiling word direct aangezogen bij het in bedrijf stellen van de nieuwe unit hetgeen schadelijk en directe gevolgen heeft voor de garantie.
 • Gemiddelde plafondhoogte van 2,5 meter, afwijkingen dient u vooraf aan te geven.
 • Onze service afdeling heeft uw verzoek positief beoordeeld? Vervolgens ontvangt u een bericht met datum en tijdstip (dagdeel 08:00 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 16:00 uur) waarin wij de werkzaamheden voor u gaan uitvoeren.
 • Indien voorgestelde datum en dagdeel u niet schikt, neemt u contact op met onze service afdeling voor het maken van een nieuwe afspraak.
 • Een exacte tijdstip is helaas vooraf niet vast te stellen wel kan er een afspraak gemaakt worden nabij aankomst contact met u op te nemen.
 • Mochten wij u niet aantreffen op de datum en dagdeel als voorgesteld cq. is overeengekomen zal er geen 2e afspraak gemaakt worden. Voorrijkosten incl. reiskosten zullen in mindering worden gebracht op het overeengekomen tarief.
 • Wij gaan er vanuit kosteloos te kunnen parkeren, kosten gemaakt voor parkeergelegenheid verzoeken wij u vooraf aan te kondigen en zullen u separaat worden berekend.
 • Voor aanvang van de werkzaamheden zorgt u dat de te behandelen ruimtes vrij toegankelijk zijn gemaakt, zodat onze technici hun werkzaamheden zonder obstakels, belemmeringen kunnen uitvoeren.

 

 

Let op!! Het tarief als benoemd is exclusief het reinigen van de ventilatiekanalen, wij zouden u erop willen attenderen dit wel te laten reinigen, aangezien de nieuwe unit bij het in bedrijf stellen direct de vervuiling aanzuigt en dit schade kan aanbrengen aan de nieuwe unit.

 • Benoemde tarief heeft uitsluitend betrekking op het monteren van de in onze webshop aangeschafte ventilator(en).
 • Demonteren van de oude ventilatie-unit, gelijkwaardig aan de het fabricaat Zehnder (JE StorkAir), Itho daalderop, Vasco, Orcon, Duco, Buva.
 • Nieuw te plaatsen ventilatie-unit zal gemonteerd worden op dezelfde plaats, positie alsmede aangesloten op bestaande kanaalwerk en flexibele slang als de oude ventilator.
 • RF gestuurde systemen, “draadloze bedieningen”, aangeschaft in onze webshop zullen gratis worden aangemeld op de nieuwe ventilatie-unit. De RF-bediening zal u los worden overhandigd.
 • Voorrijkosten en kilometervergoeding binnen een radius van 50km vanaf ons kantoor in Vianen, Utrecht.
 • Afstellen van de ventilatie-unit.
 • Advies met betrekking tot het ventilatiebeeld.
 • Oude ventilator dient u zelf af te voeren. Indien vooraf aangegeven kunnen wij dit tegen separate vergoeding voor u verzorgen.
 • Elektrotechnische werkzaamheden anders dan het plaatsen van de stekker in het nabije stopcontact. Voedingskabel van de ventilator is gemiddeld 1 meter het stopcontact mag dus niet verder weg liggen.
 • Indien de voedingskabel niet toereikend is voor het stopcontact of indie
  n schakeldraden gewijzigd moeten worden dient u hier zelf voor te zorgen. Indien vooraf aangegeven kunnen wij dit tegen separate vergoeding voor u verzorgen.
 • Eventueel extra te verbruiken materiaal benodigd voor herstel van het ventilatiebeeld zal besproken en berekend worden conform het prijsniveau als benoemd in de webshop.
 • Reinigen van de ventilatiekanalen, inregelen, inmeten van de ventielen en opstellen van een meetrapport zijn in het benoemde tarief niet
 • Werkzaamheden in het weekend en erkende feestdagen.

Herroepingsrecht

Mocht u zich bedenken, kunt u gebruikmaken van uw herroepingsrecht. Dit houdt in dat u een overeenkomst die tot stand is gekomen via het internet, per telefoon of op straat, binnen 14 dagen zonder opgave van redenen kunt annuleren. U mag zowel schriftelijk als mondeling herroepen. Schriftelijk herroepen (zoals per e-mail) verdient de voorkeur. U heeft dan direct vastgelegd dat u op een juiste wijze en tijdig uw herroepingsrecht hebt uitgeoefend. Meer over uw herroepingsrecht.