Onderhoudsabonnement MV

Met het onderhoudsabonnement bij 123Ventilatie.nl ontnemen wij u van al uw ventilatiezorgen.

Dankzij onze vakkundige technici, garanderen wij u van een goed werkend ventilatiesysteem voor nu en de aankomende jaren.

Dankzij de ervaring van onze technici kunnen wij u garanderen dat de werkzaamheden vlot en accuraat zullen worden uitgevoerd.

Jaarlijks Reinigen van de ventilatie-unit
Jaarlijks Inspectie ventilatie-unit
Jaarlijks Afstellen van de ventilatie-unit
Jaarlijks Desinfecteren van de ventilatie-unit
4-jaarlijks Reinigen kanaalwerk
4-jaarlijks Reinigen afvoerventielen
Jaarlijks Ventilatieadvies
4-jaarlijks Inregelen van afvoerventielen, inmeten en opstellen / afgeven van een meetrapport
Storingsservice de gehele contractduur

Onderhoudsabonnement MV

 • Werkzaamheden alleen binnen Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden.
 • Nadat de bestelling en betaling door ons is ontvangen zal de planning van 123Ventilatie.nl binnen 3 werkdagen contact met u opnemen.
 • U levert ons vervolgens foto’s aan van de ventilatie-unit en de plaats waar de unit is gemonteerd, zodoende kunnen onze technici bepalen of wij uw aanvraag in behandeling kunnen nemen en of er voorzieningen en materialen vereist zijn.
 • Gemiddelde plafondhoogte van 2,5 meter, afwijkingen dient u vooraf aan te geven.
 • Tarief is gebaseerd op een systeem aangestuurd door één ventilatie-unit met maximaal 5 afvoerventielen.
 • Onze service afdeling heeft uw verzoek positief beoordeeld? Vervolgens ontvangt u een bericht met datum en tijdstip (dagdeel 08:00 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 16:00 uur) waarin wij de werkzaamheden voor u gaan uitvoeren.
 • Indien voorgestelde datum en dagdeel u niet schikt, neemt u contact op met onze service afdeling voor het maken van een nieuwe afspraak.
 • Een exacte tijdstip is helaas vooraf niet vast te stellen wel kan er een afspraak gemaakt worden nabij aankomst contact met u op te nemen.
 • Mochten wij u niet aantreffen op de datum en dagdeel als voorgesteld cq. is overeengekomen zal er geen 2e afspraak gemaakt worden. Voorrijkosten incl. reiskosten zullen in mindering worden gebracht op het overeengekomen tarief.
 • Wij gaan er vanuit kosteloos te kunnen parkeren, kosten gemaakt voor parkeergelegenheid verzoeken wij u vooraf aan te kondigen en zullen u separaat worden berekend.
 • Voor aanvang van de werkzaamheden zorgt u dat de te behandelen ruimtes vrij toegankelijk zijn gemaakt, zodat onze technici hun werkzaamheden zonder obstakels, belemmeringen kunnen uitvoeren.
 • Het onderhoudsabonnement gaat u voor minimaal 4 jaar aan met 123Ventilatie.nl, waarna het vervolgens per jaar verlengt zal worden tot wederopzegging.

123Ventilatie.nl acht zich niet verantwoordelijk voor luchtcapaciteiten welke niet behaald worden door ontwerpfouten in het kanaalwerk en of diameter kanaalwerk cq. obstructies in het kanaalwerk.

 • Benodigde reinigings- en onderhoudsmiddelen.
 • Voorrijkosten en kilometervergoeding.
 • Reinigen / inspectie van de ventilatie-unit, reinigen horizontaal afvoerkanaalwerk woningzijde, afvoervoerventielen reinigen, inregelen, opstellen van een meetrapport.
 • Advies met betrekking tot het ventilatiebeeld.
 • Desinfecteren van de ventilatie-unit, middels 123Clean-Air desinfectiemiddel.
 • Het benoemde tarief is per maand en zal na ontvangst van de eerste betaling geïncasseerd worden middels automatische incasso.
 • nl verplicht zich de inspectie en onderhoudsbeurt één maal per jaar ui te voeren, hierbij zal het kanaalwerk om de 4 jaar inwendig gereinigd worden.
 • Bij storingen en/of defecten aan uw ventilatiesysteem heeft u gedurende de loop van het onderhoudsabonnement recht op storingsservice waarbij geen voorrijkosten worden berekend, alleen de reparatie incl. onderdelen voor verhelpen van de storing.
 • Eventueel extra te verbruiken materiaal benodigd voor herstel van het ventilatiebeeld zal besproken en berekend worden conform het prijsniveau als benoemd in de webshop.
 • Wij gaan er vanuit kosteloos te kunnen parkeren, kosten gemaakt voor parkeergelegenheid verzoeken wij u vooraf aan te kondigen en zullen u separaat worden berekend.
 • Reinigen van vetkanalen en verwijderen van obstructies in het kanaal.
 • Werkzaamheden in het weekend en erkende feestdagen.

Herroepingsrecht

Mocht u zich bedenken, kunt u gebruikmaken van uw herroepingsrecht. Dit houdt in dat u een overeenkomst die tot stand is gekomen via het internet, per telefoon of op straat, binnen 14 dagen zonder opgave van redenen kunt annuleren. U mag zowel schriftelijk als mondeling herroepen. Schriftelijk herroepen (zoals per e-mail) verdient de voorkeur. U heeft dan direct vastgelegd dat u op een juiste wijze en tijdig uw herroepingsrecht hebt uitgeoefend. Meer over uw herroepingsrecht.