16 februari 2024

Wat is ventileren en waarom is dit belangrijk?

Ventileren is het proces waarbij ‘verse’ lucht van buiten naar binnen wordt gevoerd en waar tegelijkertijd de ‘gebruikte’ binnenlucht [met een hoger CO2-gehalte] naar buiten wordt afgevoerd. Door goed te ventileren kan voorkomen worden dat hinderlijke en schadelijke stoffen in de woning blijven hangen.

Daarnaast zorgt ventilatie voor:

  • De afvoer van vocht
  • Afvoer van door het menselijk lichaam geproduceerde afvalstoffen
  • Afvoer van emissies en verontreiniging afkomstig van bijvoorbeeld huisdieren en materialen (bijvoorbeeld vloerbedekking)

Omgekeerd zorgt ventilatie ook voor toevoer van schone binnenlucht. Buitenlucht is namelijk vrijwel altijd van betere kwaliteit dan de lucht binnen. Ventileren is een continuproces en heet daarom ook wel basisventilatie. Extra ventileren door tijdelijk een raam open te zetten heet luchten of spuien.

Onvoldoende verse luchttoevoer verhoogt de kans op gezondheidsklachten, want door slechte ventilatie blijven hinderlijke (geuren) en schadelijke stoffen in de binnenlucht achter.

Daardoor kunnen de volgende klachten ontstaan:

  • Vermoeidheid
  • Irritatie of prikkeling van de slijmvliezen van de keel, neus of ogen
  • Verhoogde kans op overdracht van infectieziekten
  • Verhoogde kans op longkanker

 

Meer ventilatie advies

 

Welke ventilator past bij mijn situatie?
Welke ventilatiesysteem heb ik!?
Huis vol schadelijke schimmels!? Schimmel in huis bestrijden!
Hoe reinigt 123Ventilatie.nl mijn ventilatie-systeem?